Geen mega-windmolens naast onze plassen!

 Doelstellingen 2030 klimaatakkoord wind op land zijn al gehaald
⇒ Gezondheidsproblemen bij inwoners
 Ondraaglijke geluidsoverlast
 Overlast middels slagschaduwen en trillingen in veengrond
 Aantoonbare schade aan natuur en milieu
 Onherstelbare verminking Nederlands landschap
⇒ Oplossen hoeft niet 100% binnen de gemeentegrens
⇒ Waardedaling huizen gemiddeld 5% in straal van 2 km
⇒ Er zijn betere oplossingen beschikbaar

Elke stem is belangrijk dus teken onze petitie op www.tegenwindmolens.

Waar wij voor staan

Stichting Red de Plassen! is een initiatief van zeer verontruste bewoners van de Gemeente Ronde Venen. De klimaatdoelstellingen voor 2030 van het klimaatakkoord zijn reeds gehaald voor wind op land. Dus wij willen voorkomen dat onze prachtige dorpen, landschap en plassengebied voor eeuwig verwoest worden door 24 monsterlijke en ziekmakende mega windturbines van 175m. Er is veel mis met de plannen van de gemeente, honderden onderzoeken onderschrijven de  geluidsoverlast en de daarbij behorende gezondheidsschade. Duurzaamheid kan op veel betere manieren verwezenlijkt worden. De gemeente moet de huidige plannen laten varen en wij gaan dan graag in overleg om een betere, mooiere en duurzame toekomst te realiseren.