De stichting wil nadrukkelijk uitspreken dat ze niet tegen maatregelen is die klimaatverandering een halt toeroepen. Wij willen wel voorkomen dat mega-windturbines als oplossing gekozen worden voor een energie-neutraal Ronde Venen in 2040. De techniek ontwikkelt zich heel snel, dus pin je nu niet aan een oplossing waar zoveel haken en ogen aanzitten. Volgens ons zijn er talloze alternatieven die nog onderzocht dienen te worden. 

 

 

Kijk wat je moet opwekken binnen de gemeente

De stichting zet grote vraagtekens bij de gekozen oplossing en de totstandkoming van de ambitieuze 2040 doelstellingen om als gemeente 100% klimaat neutraal te worden. Dit klinkt fantastisch maar de gemeente heeft veel meer gepland dan noodzakelijk en gevraagd vanuit landelijke en Europese politiek. De doelen van het Klimaatakkoord zijn reeds gehaald voor 2030  en vanuit de Noordzee zullen tientallen procenten van de Nederlandse capaciteit worden opgewekt, dus de gemeente hoeft niet 100% op te wekken. Ook is in de berekeningen niet met doorontwikkeling van de techniek rekening gehouden waardoor op te veel wordt ingezet. 
Ook wordt volledig op zon en wind ingezet terwijl dat niet kan omdat er zijn geen oplossingen voor de opslag als de zon niet schijnt of wind niet waait. Zon en wind is een middel om het doel, CO2 neutraal, te bereiken. Zon en wind zijn belangrijk maar zeker niet de enige middelen. Aardwarmte, aquathermiek maar ook lage CO2 brandstof met CO2 opslag zijn andere middelen waarmee je de klimaatdoelen kan bereiken waarmee je ook energie hebt op een windstille bewolkte dag. Nationaal wordt ook gekeken naar kernenergie. Mocht maar één centrale gebouwd worden dan hoeft 30% minder opgewekt te worden. 

Omdat de doelen zijn gehaald is er nu tijd om naar innovatieve mogelijkheden te kijken en juist niet gaan voor de verouderde wind op land oplossing weer bijvoorbeeld de grootste voorvechters van wind op land Duitsland en Denemarken zijn grotendeels en geheel van is afgestapt van wind op land.

 

Bij corona hebben we gezien dat veel mogelijk is als het echt nodig is, dus we kunnen ook een stapje terug in ons gebruik als mensen weten waarvoor dat nodig is! En vele nieuwe technieken kunnen hier verder bij helpen.

 


Zet in op besparen
in op besparing

Energie die je niet gebruikt hoef je niet op te wekken. Besparing is een hoofdthema waar te weinig aandacht voor is vanuit de gemeente. Door opleiding van burgers en kinderen kunnen we leren beter met energie om te gaan en zo te besparen of bijvoorbeeld groene energie te gebruiken wanneer deze beschikbaar is. Door oplossingen als gebruik van lage voltages kan tot 70% aan energie worden bespaard door het vervallen van transformaties.

 

Alternatieven zijn te duur als de prijs voor energie te laag is

Bij vele goede oplossingen is het antwoord vaak dat deze te duur zijn, maar als onze toekomst op het spel staat door gebruik van energie, klopt de prijs van energie wel? Als je voor jezelf kijkt hoe “nonchalant” je met energie omgaat gelet op deze wereld bedreigende situatie dan kan je daar grote twijfels bij zetten. Een accijns als het duurzaamheidsdubbeltje, klimaatkwartje of zelfs een Eco-Euro zouden vele alternatieven plots heel reëel maken. Nu worden in Duitsland alle windmolens direct stilgezet als de subsidie stopt. Zet accijns op energie in voor innovatie en zorg dat we een voorloper zijn over 10 jaar.

 

Pas oplossing mooi in het landschap en cultuur 

Maak gebruik van de ontwikkelingen 

Als de prijs van energie beter is dan komen andere leefbare oplossingen in beeld die (bijna) geen overlast geven of zelfs de leefbaarheid verbeteren. Een mooie hoge dijk en extra hoog geluidsscherm van zonnepanelen langs een snelweg slaat twee vliegen in één klap. In de middenberm van een snelweg ontstaat veel windkracht door de auto’s en wind. Kleine verticaal assige molens van 1,5m kunnen dit omzetten in energie. Deze kleine molens maken zo weinig geluid dat ze ook op daken kunnen worden geplaatst. Ook kan je zonnevelden inzetten om terug te gaan naar meer cultuur historische plassen. Vele legakkers zijn verloren gegaan, als deze worden hersteld en op mooie wijze worden gevuld met zonnepanelen dan is de schade beperkt. Maak gebruik van aqua thermiek. Water heeft 200 maal meer weerstand dan lucht dus de energie van bewegend water is gigantisch. Kortom met meer innovatie en een betere prijsstelling zullen er goede oplossingen ter over zijn.

 

 

Maak gebruik van de ontwikkelingen 

Maak gebruik van de ontwikkelingen 

In de laatste 10 jaar is   door technische ontwikkelingen hogere rendementen en lagere prijzen de prijs per Wp voor zonnepanelen factor 3 omlaag gegaan. Door de grote druk op het halen van de klimaatdoelen zal de sector in een stroomverstelling raken. Het is niet de juiste aanpak nu voor de gehele doelstelling alle middelen alloceren met een oplossing waar zo veel problemen mee is.

 

Gebruik de energie van de Plassen,  geo- en aquathermie en biogasin op besparing

 

 

Uit warmte van de Vinkeveense Plassen kunnen vele huishoudens worden verwarmd middels een water-water warmtepomp. De regelgeving staat dit nu niet toe, maar bewoners zijn zeker bereid hierover mee te denken. Daarnaast is er ook aardwarmte en aquathermie met goede mogelijkheden. Hernieuwbaar gas met de opvang of compensatie van CO2 heeft de potentie in 2030 van 15 tot 20% van de hernieuwbare energie doelstellingen volgens de RVO.

 

Gaan we voor het klimaat, kijk buiten de landsgrenzen

 

Duurzaamheid en klimaat is wat we willen. Een betere planeet voor onze kinderen. Als dat zo is moet je kijken waar de investering de grootste impact heeft en out of the box denken. Goede projecten buiten onze landsgrenzen zullen dan vele malen effectiever zijn. Plant bomen op onvruchtbare gronden en trek zo voor weinig geld veel CO2 uit de lucht.

 

Kleine windmolens met verticale assen
Een oplossing kan zijn kijken naar andere windmolens, bijvoorbeeld met verticale assen creëren veel minder geluid. Ook hier kunnen vele kleine molens langs spoorbanen, in de middenberm bij snelwegen of op daken extra energie opwekken. Ook zijn er windmolens zonder wieken in ontwikkeling. Kortom we hebben tot 2030 om vol gas te geven op het zoeken naar betere mens- EN klimaatvriendelijkere oplossingen.

 

Dit zijn enkele gedachten van goed bedoelende betrokken burgers. Maar het komt hierop neer dat er zo veel andere oplossingen zijn en vele nu volop in ontwikkeling zijn, dat mega-turbines plaatsen naast woonkernen en in natuurgebieden niet de oplossing kan zijn.